อริยสัจ ๔ และ คิดดี ทำดี (๒)
tags: อริยสัจ อริยสัจ๔ อริยสัจ ๔ อริยสัจสี่ อริยสัจ4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สมาธิ สติ วิปัสสนา ปฏิจจสมุปบาท สติปัฏฐาน๔ กรรมฐาน สมถกัมมัฏฐาน 
วิปัสสนากัมมัฏฐาน กรรมธรรม ธรรมะ นิพพาน บรรลุธรรม EQ อีคิว ลดกัวล คลายเครียด นอนไม่หลับ คิดดี พูดดี ทำดี สามัคคี หยุดทำร้ายประเทศไทย สุขภาพ นิพพาน 
the way to nirvana in this life, nirvana, nibbana, buddhism, ekachai chulacharitta
เว็ยไซต์นอริยสัจ ๔ และคิดดีทำดี(๒)นี้ คือ www.thai60.net ถูกสร้างขึ้น
เพื่อเสนอการแสดงธรรมของพระคุณเจ้า ๓ ท่านเป็นประเด็นแรก 
และจัดทำให้เป็นเว็บไซต์รองหรือที่ี่ต่อเติมจากเว็บไซต์อริยสัจ ๔ (๑) คือ www.thai60.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลัก

The Way to Nirvana in this Life.....is in the lowest row of this page

เชิญฟังแสดงธรรมโดย
 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช(เจริญ สุวฒฺโน)
เจ้าคุณระแบบ ฐิตฌาโน(พระธรรมเมธาภรณ์)
เจ้าคุณหลวงพ่อพุทธ ฐานิโย
  เป็นบันทึกการบรรยายธรรมที่บันทึกและจัดทำโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ และครอบครัว
webmaster: นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ (Ekachai Chulacharitta, M.D.)
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗
อีเมล์: satipanya@yahoo.com
ข้อมูลธรรม MP3 ทั้งหมดไม่สงวนลิขสิทธิ์
.๑. ธรรมอบรมจิต 
โดย
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรฯ บางลำพู กทม.
บันทึกจากการแสดงธรรมจากการแสดง
ธรรมที่วัดบวรฯ กทม. 

คลิกที่นี่

 

๒. ธรรมก่อนฝึกอบรมจิต
โดย
เจ้าคุณพระธรรมเมธาภรณ์(เจ้าคุณระแบบฯ )
วัดบวรฯ บางลำพู กทม.
บันทึกจากการแสดงธรรมจากการแสดง    
ธรรมที่วัดบวรฯ กทม. 

คลิกที่นี่

 

 

a

  ๓. ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหา
โดย
หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย 
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง นครราชสีมา
บันทึกจากการแสดงธรรมจากสถานที่ต่าง ๆ
ในกทม.และนนทบุรี 

คลิกที่นี่ เพื่อไปที่ www.thai60.com

 


ขอเชิญอ่าน ฟัง ดู เรื่องอริยสัจแบบปัจจุบันธรรม และเรื่องคิดดีทำดี
 ซึ่งง่ายที่จะเข้าใจโดยไม่ต้องหลงเชื่อผู้ใดอีกต่อไป
จัดทำโดย
นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ ได้ที่ http://www.thai60.com เว็บไซต์ อริยสัจ ๔ และ คิดดีทำดี (๑)


*********

.

ข้อมูลธรรมของนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

ต่อเติมจากเว็บไซต์ อริยสัจ ๔ และ คิดดี ทำดี (๑)

.

 

English book

The Way to Nirvana in this Life

To download this book click here

**********

เชิญอ่านหนังสือธรรมออกใหม่

พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ขนาด ๑/๒ ของขนาด A๔ จำนวน ๑๓๔ หน้า

คลิกที่นี่

เชิญอ่านหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่เว็บไซต์อริยสัจ ๔ฯ(๑)
ผลงานของผมทุกด้านทางธรรมะไม่สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ 
ยกเว้นในเรื่องสุขภาพกายที่บางภาพต้องใช้ข้อมูลทางการแพทย์
จากแหล่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมากมาประกอบการนำเสนอ.
ถ้าคิดว่า เรื่องใดเป็นประโยชน์
กรุณาส่งต่อหรือบอกต่อก็จะเป็นพระคุณยิ่ง.สุขภาพกายต่อจากเว็บไซต์อริยสัจ ๔ ฯ(๒) 
สำหรับใช้ในการทบมวน(เป็น PowerPoint)
หัวใจวายเฉียบพลัน
ภูมิแพ้
มะเร็ง ตอนที่ , , , , .
ซึมเศร้า
 ไัขมันในเลือด ตอนที่ , , .
อาหารประเภทถั่ว
อาหารสมองช่วยลดการเสื่อมของสมอง
อาหารในผู้สูงอายุ
อาหารเพื่อสุขภาพ
อนุมูลอิสระและอาหารต้านอนุมูลอิสระ
อัมพาตครึ่งซีก
อักเสบ
อาหารต้านอักเสบ
อาหารไขมัน(รูปภาพ)
ข้อเข่าเสื่อม
ปวดเมื่อย การรักษาและฟื้นฟู
 
******
แนวทางในการปรับยาลดความดันโลหิตด้วยตนเอง, 
วิธีต้มถั่ว, วิธีทำนมเปรี้ยว, วิธีปลูกผักในน้ำ 
อยู่ที่เว็บบล้อกของพันธ์ุทิพย์ 
http://satipanya.bloggang.com


หมายเหต: ข้อมูลวิชากการส่วนมากนำมาจากหนังสือ
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการสงวนลิขสิทธิ์ก็ได้. 
ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้จัดทำหนังสือหนังสือ
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้เป็นอย่างยิ่ง.
ดู Power point และฟังการบรรยายประกอบเรื่อง พุทธแท้ (อริยสัจ ๔ อย่างย่อ)
ในรูปแบบของการดาวน์โหลด์ไฟล์บีบอัดด้วยโปรแกรม WinRAR คลิกที่นี่
หากยังมีปัญหาอยู่กรุณาดูวิดีโอเรื่ิองอริยสัจ ๔ อย่างย่อ ซึ่งมี power point ประกอบการนำเสนอ
เหมือนกันโดยคลิกที่นี่ > www.thai60.com

safariguideafrica.com

Best African Safaris
 
   
This text will be replaced